ข้อต่อเติมน้ำยาแอร์ เมีย R12 x ผู้ R134a Low Side (เสื้อศร+ไส้ลูกศร+ฝาปิด) เซอร์วิสวาล์ว หัวเติมน้ำยา Lo R-12 1/4 นิ้ว แปลง 134a coupler 134

150฿

SKU: 011557 หมวดหมู่: