ท่อแอร์ เล็ก Bridgestone R134a ยาว 10 เมตร สายน้ำยาแอร์ สายเล็ก 3 หุน บริดสโตน NDX 134a แท้ สายแอร์ ท่อน้ำยาแอร์ เคลือบ เทปลอน Air Conditioning Hose R-134a 134

2,000฿

SKU: 010850 หมวดหมู่: