ผู้เชื่อม ทองเหลือง กลาง เตเปอร์ หัวเชื่อม ตัวผู้ แฟร์ 4 หุน เทเปอร์ 1/2 นิ้ว ตัว ผู้ ต่อ สาย แป๊บ ท่อ แป๊ป แอร์ สาย แป๊บ แป็ป แป็บ เชื่อม adapter

60฿

SKU: 904-08 หมวดหมู่: